Etkinlikler

Eki 16

Tez Savunma Sınavı-Eda Gökçen GÖKMEN

14:00 pmMühendislik Fakültesi

Enstitümüz Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Eda Gökçen GÖKMEN’ in Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır. Tezin Adı:Samsun Kıyı Alanlarının İncelenmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yer: Harita Mühen…

Eki 16

Tez Savunma Sınavı-Mohamed MOHAMEDEL HASSAN

14:30 pmMühendislik Fakültesi

Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Mohamed MOHAMEDELHASSAN’ ın Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır. Tezin Adı:Çeşitli Heterojen Katalizörlerin Biyodizel Üretim Verimlerinin İncelenmesi Ye…

Eki 16

Tez Savunma Sınavı-Elif Zeynep KAYA

15:00 pmMühendislik Fakültesi

Enstitümüz Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Elif Zeynep KAYA’ nın Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır. Tezin Adı:Arazi Kullanım Planlaması: Ortaoba Köyü (Karaman) Örneği Yer: Harita Mühendisliği …

Eki 21

Tez Savunma Sınavı-Tahsin SAK

Fen-Edebiyat Fakültesi

Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Tahsin SAK’ ın Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır. Tezin Adı:Meme Kanseri Gen Mutasyonunun Radyasyon Hassasiyeti Üzerine Etkisinin In-Vitro Değerlendirilmesi Yer…

Eki 23

Tez Savunma Sınavı-Bilge KÖSE

10:00 amMühendislik Fakültesi

Enstitümüz İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Bilge KÖSE’ nin Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır. Tezin Adı:Kablolu Sistemlerin Türkiye' de Uygulanabilirliği Yer: İnşaat Mühendisliği Seminer Salon…