Tez Savunma Sınavı-Ülkü DEMİRCİ- Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı


Enstitümüz  Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ülkü DEMİRCİ' nin Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
 

Tezin Adı: Tabakalandırılmış montmorillonit Killerinden Elde Edilen Gözenekli Malzemelerin Kimyasal Yöntemlerle Sentezi ve Karaktrizasyonu

Yer:Harita Mühendisliği Seminer Salonu

Tarih/Saat: 01.02.2018- 13.30