Tez Savunma Sınavı-Onur Erman DOĞAN- Kimya Anabilim Dalı


Enstitümüz  Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Onur Erman DOĞAN' ın Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
 

Tezin Adı: 4,4'-(((etan-1,2-diildisulfonil)bis(etan-2,1-diil) bis (oksi)) diftalonitril diksrbonitril içeren metalli ve metalsiz ftalosiyanin bileşiklerinin sentezlenmesi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

Yer:Kimya Bölümü Seminer Salonu

Tarih/Saat: 30.03.2018- 15.00