Tez Savunma Sınavı-Mesut GEDİKBAŞ - Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı


Enstitümüz  Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Mesut GEDİKBAŞ' ın Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
 

Tezin Adı: Hidrotermal Sıvılaştırma Yönteminin Makroalglere Uygulanması

Yer: Harita Mühendisliği Seminer Salonu

Tarih/Saat: 30.01.2018- 11.30