Tez Savunma Sınavı-İlker Baki ALKAN- İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı


Enstitümüz  İnşaat  Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi İlker Baki ALKAN' ın Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
 

Tezin Adı: Yüksek Dayanımlı Betonlarda Kullanılan Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürufu ve Çelik Liflerin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkileri

Yer: İnşaat Mühendisliği Seminer Salonu

Tarih/Saat: 26.01.2018- 11.00