Tez Savunma Sınavı-Erdi PAKEL- Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


Enstitümüz  Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Erdi PAKEL' in Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
 

Tezin Adı:Uzay Geriden Kestirme Yönteminin Duyarlılığı

Yer: Harita Mühendisliği Seminer Salonu

Tarih/Saat: 08.03.2018- 14.00