Tez Savunma Sınavı- Elif KAYMAZLAR- Kimya Anabilim Dalı


Enstitümüz  Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Elif KAYMAZLAR' ın Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
 

Tezin Adı: Silikon Elastomerlerin Durulma Özelliklerine Hızlandırıcı Tipinin ve Oranının Etkisi

Yer:Kimya Bölümü Seminer Salonu

Tarih/Saat: 10.01.2018- 13.30