Tez Savunma Sınavı-Buğçe ÖZOĞUL- Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı


Enstitümüz  Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Buğçe ÖZOĞUL' un Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
 

Tezin Adı: Polimer Kompozit Malzemeleri Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi

Yer:Harita Mühendisliği Seminer Salonu

Tarih/Saat: 26.01.2018- 13.30