Tez Savunma Sınavı-Azize UYAR- Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


Enstitümüz  Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Azize UYAR' ın Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
 

Tezin Adı: Kızılırmak Deltası ve Lagünlerinin Kıyı Paterninin Fraktal Analizi

Yer: Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer Salonu

Tarih/Saat: 21.08.2017- 10.00