Tez Savunma Sınavı-Arda TOLAN- Kimya Anabilim Dalı


Enstitümüz  Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Arda TOLAN' ın Tez Savunma Sınavı aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
 

Tezin Adı: Acesülfam N- ve O- Verici Karışık Ligantlı Co (II) Komplekslerinin Sentezi, Yapısı, Spektroskopik ve Kromik Özellikleri

Yer:Kimya Bölümü Seminer Salonu

Tarih/Saat: 03.01.2018- 14.00