TARİHÇE

   
TARİHÇE
 
       Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17769 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 41 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. 1982-1983 Eğitim-Öğretim yılında Fizik, Kimya, Biyoloji Anabilim Dallarında lisansüstü eğitime başlanılmıştır.
     Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 11.07.2007 tarihli kararı doğrultusunda; 2809 sayılı kanunun 6. Maddesi ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. Maddesi uyarınca, Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün  faaliyete geçmesi nedeniyle, Enstitümüz Su Ürünleri Temel Bilimler,  Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ile Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalları Enstitü Yönetim Kurulu’nun 04.06.2008 tarih ve 2008/316 sayılı kararı, Rektörlük Makamının 06.06.2008 tarihli oluru ile Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne devredilmiştir.
       Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 29.07.2010 tarihli kararı doğrultusunda, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca; Enstitümüz İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programları, İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi  Anabilim Dalı   (Biyoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği ve Kimya Öğretmenliği) Tezsiz Yüksek Lisans Programları Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsüne devredilmiştir.
       Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapılan anabilim dallarını; Fen-Edebiyat Fakültesi (Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik), Ziraat Fakültesi (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni), Mühendislik Fakültesi (Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği) bölümleri ile Disiplinlerarası nitelikte Akıllı Sistemler Mühendisliği, Adli Bilimler, Hesaplamalı Bilimler, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları  ile Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalları oluşturmaktadır.

 
Kuruluşundan bu güne kadar görev yapan Enstitü Müdürleri:
Prof.Dr.Fevzi KÖKSAL (1983-1992)
Prof.Dr.Veysel KARTAL (1992-1998)
Prof.Dr.Ferhat ODABAŞ (1998-2000)
Prof.Dr.A.Nur ONAR (2000-2008)
Prof.Dr.Hasan GÜMÜŞ (2008-2011)
Prof.Dr.Ümit SERDAR (2011-2012)
Prof.Dr. Recep TAPRAMAZ (2012-2014)
Prof.Dr.Hüseyin DEMİR (2014-2016) 
Prof.Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK (2016-     )