Seminer Sunumu Yapacak Lisansüstü Öğrencilerin Dikkatine!..


       Seminer sunumu sonrasında başarlı bulunan lisansüstü öğrenciler;danışman öğretim üyesi tarafından öğrenci bilgi sistemine not girişi yapıldıktan sonra seminer kitapçığını "PDF" (adobe reader, acrobat reader...) formatında hazırlayarak anabilim dalı sekreterliklerine teslim edeceklerdir.