2017-2018 Tezsiz Yüksek Lisans (UZEM) Geçici Liste


2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN BAŞVURAN ADAYLARA AİT GEÇİCİ LİSTE
 
               2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programlarına ön kayıt başvurusunda bulunanlara ait geçici liste ektedir.
 
Adayların;
  1. Lisans not ortalamalarını asıl belgeleri ile tekrar kontrol ederek karşılaştırmaları,
  2. Transkript belgesinde genel not ortalaması sadece  4’lük sistemde olanların YÖK’ün 100’lük not dönüşüm tablosundan 100’lük not karşılıklarını tekrar kontrol etmeleri,
  3. Transkript belgesinde 4’lük ve 100’lük genel not ortalaması aynı anda bulunanların ise 100’lük not ortalamalarının başvuruda kullanıldığını (Örnek: GANO: 4’lük 2,36         100’lük 61.73 olarak gösterilmiş ise yüzlük not yazılmış olmalı),
kontrol etmeleri gerekmektedir.
 
Hatalı giriş yapılmış olması durumunda;
  1. 04 Temmuz 2017 Salı saat 16.00’ ya kadar
şahsen yada düzeltme yapılacak bilgiye ait belgelerin elektronik ortamda  kesinkayit.fenbilens@omu.edu.tr  adresine göndermesi,
  1.  Birden fazla programa başvuruda bulunan adayların kayıtlanmak istediği en fazla bir programa ilişkin dilekçelerini 04 Temmuz 2017 Salı saat 16.00’ ya kadar şahsen yada elektronik ortamda  kesinkayit.fenbilens@omu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
NOT: Başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Durumun kesin kayıt işlemleri sırasında tesbit edilmesi halinde adayın yerine yedek listeden aday kayıt yapmak üzere çağırılacaktır.