2016-2017 Bahar Dönemi TAG Proje Konuları


2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında “TAG 600 Dönem Projesi” Konuları

 
Öğrencinin Adı ve Soyadı Dönem Projesi Konusu
Murat BİNİCİ Kamu Özel İşbirliği ve Hastane Sektöründe Uygulamaları
Levent AKAR Edirne Merkez İlçesinde Konut Kiralarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Yöntemiyle Belirlenmesi
Volkan ÖZTÜRK Tarımsal Arazi Kullanımında Çiftçi Kayıt Sistemi
Nihal ÖZTÜRK Tarımsal Arazilerin Etkin Kullanımlarına Yönelik Arazi Bilgi Alt Yapısının Oluşturulması
Ali EREN Tapu Sicilinin Açılığı İlkesi Bakımından Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşılması, Uygulamadaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ekinsu YILMAZ TANAP Projesi Kapsamın  da Hazine Taşınmazları Üzerinde Mecra ve Üst Hakları Kurulması, Hükümleri
Mümin AYDIN Taşınmaz Değerine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması; Samsun Atakum Örneği
Şahin Ozan MALKOÇOĞLU Taşınmaz Değerine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması; Samsun İlkadım Örneği
Tevhit OCAK Altınordu İlçesi Riskli Bölge Analizleri ve Kentsel Dönüşüm Uygulaması
Olcay AYGÜN Kentsel Dönüşümde Sorunlar
Merve DUMAN Binaların Tasarım Özelliklerinin Taşınmaz Değerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Selami YAMAN Kırsal Alanlarda Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Önemi ve Yararları
Neslihan LELOĞLU İzmit’te Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Yöntemi ile Belirlenmesi
Alper ALTUNSOY Türkiye’de Koruma Altına Alınan Parkların (Tabiat Parkı, Milli Park vb.) İstatistiksel Analiz
Hasan SAĞLAM Samsun İlkadım Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Bayesci Network ile İncelenmesi
Murat ÖZ Samsun Atakum Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Bayesci Network ile İncelenmesi