2016-2017 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuru Listeleri


2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN BAŞVURAN ADAYLARA AİT GEÇİCİ LİSTE
 
               2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında ön kayıt başvurusunda bulunanlara ait geçici liste ektedir.
 
Adayların;

ALES puanlarını, Lisans, Yüksek Lisans not ortalamalarını ve yabancı dil puanlarını asıl belgeleri ile tekrar kontrol ederek karşılaştırmaları,Lisans not ortalamasının kontrolü sırasında aşağıdaki açıklamaya dikkat etmeleri,
  1. Transkript belgesinde genel not ortalaması 4’lük sistemde olup, 100’lük not karşılığı bulunmayanlar için YÖK’ün 100’lük not dönüşümü tablosu,
  2. Transkript belgesinde genel not ortalaması 4’lük sistemde olup, mezun olduğu üniversitesinin 100’lük not dönüşümünü kullanacak adaylar; kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde kendi üniversitelerinden alacakları 100’lük not karşılığının belirtildiği “İlgili makama/isme” yazılmış resmi onaylı belgeyi beyan etmek zorundadırlar. Üniversitelerin web sayfalarından alınan dönüşüm tablo çıktılarının üniversitelerince (ıslak imzalı- mühürlü) onaylı olması durumunda kabul edilecektir.
  3. 4’lük ve 100’lük genel not ortalaması (GANO) aynı anda bulunanlar ise 100’lük not ortalamasını dikkate alacaklardır. 

Yüksek Lisans / Doktora/ Alan  İçi / Alan Dışı seçeneğinin yeniden gözden geçirilerek Kontenjanlarımız tablosunun başvurulabilecek programlar bölümünde yer alan açıklamalara göre program/alan seçimi yapıldığını,  kontrol etmeleri gerekmektedir.
 
Hatalı giriş yapılmış olması durumunda;
  1. Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans için 25 Ocak 2017 çarşamba saat 16.00’ ya kadar
  2. Doktora için 24 Ocak 2017 Salı saat 16.00’ ya kadar
şahsen yada düzeltme yapılacak bilgiye ait belgelerin elektronik ortamda  kesinkayit.fenbilens@omu.edu.tr  adresine göndermesi,
  1.  Aynı enstitüde en fazla 2(iki), farklı enstitülerde ise  toplamda 3(üç) anabilim dalına başvuru yapılabileceğinden, bu sayıdan fazla başvuruda bulunan adayların kayıtlanmak istediği en fazla iki programa ilişkin dilekçelerini 25 Ocak 2017 çarşamba saat 16.00’ ya kadar şahsen yada elektronik ortamda  kesinkayit.fenbilens@omu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
NOT: Başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Durumun kesin kayıt işlemleri sırasında tesbit edilmesi halinde adayın yerine yedek listeden aday kayıt yapmak üzere çağırılacaktır.