2015-2016 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuru Listesi


2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN BAŞVURAN ADAYLARA AİT GEÇİCİ LİSTE
 
               2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında ön kayıt başvurusunda bulunanlara ait geçici liste ektedir.
 
Adayların;
  1. ALES puanlarını, Lisans, Yüksek Lisans not ortalamalarını ve yabancı dil puanlarını asıl belgeleri ile tekrar kontrol ederek karşılaştırmaları,
  2. Transkript belgesinde genel not ortalaması sadece  4’lük sistemde olanların YÖK’ün 100’lük not dönüşüm tablosundan 100’lük not karşılıklarını tekrar kontrol etmeleri,
  3. Transkript belgesinde 4’lük ve 100’lük genel not ortalaması aynı anda bulunanların ise 100’lük not ortalamalarının başvuruda kullanıldığını (Örnek: GANO: 4’lük 2,36         100’lük 61.73 olarak gösterilmiş ise yüzlük not yazılmış olmalı),
  4. Yüksek Lisans / Doktora/ Alan  İçi / Alan Dışı seçeneğinin yeniden gözden geçirilerek Kontenjanlarımız tablosunun başvurulabilecek programlar bölümünde yer alan açıklamalara göre program/alan seçimi yapıldığını, 
kontrol etmeleri gerekmektedir.
 
Hatalı giriş yapılmış olması durumunda;
  1.  21-22 Ocak 2016 tarihleri arasında şahsen yada düzeltme yapılacak bilgiye ait belgelerin elektronik ortamda  fenbilens.web@omu.edu.tr adresine göndermesi,
  1.  Aynı enstitüde en fazla 2(iki), farklı enstitülerde ise  toplamda 3(üç) anabilim dalına başvuru yapılabileceğinden, bu sayıdan fazla başvuruda bulunan adayların kayıtlanmak istediği en fazla iki programa ilişkin dilekçelerini 21-22 Ocak 2016 tarihleri arasında şahsen yada elektronik ortamda  fenbilens.web@omu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
NOT: Başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Durumun kesin kayıt işlemleri sırasında tesbit edilmesi halinde adayın yerine yedek listeden aday kayıt yapmak üzere çağırılacaktır.