Tez Savunma Sınavında “Başarılı” oldum. Sınav sonrasında mezuniyet işlemleri için ne yapmalıyım?


Tez Savunma Sınavında  “Başarılı”  oldum. Sınav sonrasında mezuniyet işlemleri için ne yapmalıyım?
  • Enstitü web sayfasında Mezuniyet İşlemleri başlığı altında yeralan belgeleri tamamlayınız.
  • Ciltlenmiş teziniz ile Enstitü web sayfasında formlar başlığı altında yeralan Mezuniyet İşlemleri Formunu düzenleyerek Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna teslim ediniz.
  • Mezuniyet işlemlerini tamamlamak için süreniz, tez savunma sınavı tarihinden itibaren 1(bir) aydır.