Tez Savunma Sınavı Jürisi Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra ne yapmalıyım?


Tez Savunma Sınavı Jürisi Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra ne yapmalıyım?
 
  • Enstitü Öğrenci İşleri Bürosundan, jüri davet yazıları alınız (Üniversitemizde görev yapan öğretim üyelerinin davet yazıları EBYS sistemi üzerinden gönderilmektedir)
  • Enstitü web sayfasında formlar başlığı altında yeralan Tez Teslim Tutanağı formunu düzenleyiniz.
  • Her bir jüri üyenize ham tezinizi teslim ederek Tez Teslim Tutanağı formunu imzalatınız
  • Kurum dışından davet edilen öğretim üyelerine davet yazıları ve ham tez kargo yoluyla gönderilir. Kargo belgesi Tez Teslim Tutanağı formuna ekleyiniz.
  • Enstitü web sayfasında formlar başlığı altında yeralan Tez Savunma Sınavı Bildirim  formunu düzenleyiniz.
  • Tez Savunma Sınavı Bildirim  formunu ve Tez Teslim Tutanağı formunu anabilim dalı başkanlığı sekreterine enstitüye gönderilmek üzere teslim ediniz.