Tez çalışmamı tamamladım. Tez teslim sürecinde ne yapmalıyım?


Tez çalışmamı tamamladım.  Tez teslim sürecinde ne yapmalıyım?

Tez teslim süreci başlatılacak tezlerin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanmış olması gerekir.
  1. Tez çalışmasının tamamlandığına karar veren danışman, “Tez Teslim Süreci İzleme Formu”nu  imzalayarak “İlk Kontrol” için öğrenciyi enstitü öğrenci işleri bürosuna yönlendirir.
  2. Enstitü öğrenci işleri personeli tarafından öğrenci dosyası kontrol edilir.
  3. Mezuniyet için gerekli şartları yerine getiren öğrenci, İntihal Raporunu almak üzere danışmanına yönlendirilir.
  4. Benzerlik oranı 30’un altında tesbit edilmesi durumunda ikinci kontrol için Enstitü Müdür Yardımcısından onay alınır.
  5. Öğrenci, Tez Teslim Süreci İzleme Formunun suretini (asıl sureti savunma sınavı sonrasına kadar öğrencide muhafaza edecektir) İntihal Raporunu, Danışmanı tarafından hazırlanan jüri öneri formunu ve tezin elektronik ortamda bir suretini anabilim dalı sekreterliğine teslim eder.