Mezuniyet


Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin mezuniyet işlemleri için;

 * Enstitü tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanan tezin basılmış ve ciltlenmiş YL. için en az 5( 3 ad. jüri, 1 ad. Enstitü, 1 ad.kendisi), DR. için en az 7( 5 ad. Jüri, 1 ad. Enstitü, 1 ad. kendisi) kopyasının,

-Lisansüstü öğrenci tarafından tezler, enstitü müdür yardımcısına son kontrol işlemi yaptırıldıktan sonra en az 1 adedi deri cilt, diğerleri karton cilt olacak şekilde hazırlanacaktır.
-Deri cilt renkleri;Yüksek Lisans öğrencileri için lacivert, Doktora öğrencileri için siyah olarak düzenlenecektir.
-Karton ciltler beyaz zemin üzerine jelatin kaplı düzenlenecektir.
-Tez kapaklarına ilişkin format tez yazım şablonunda yeralmaktadır.
 * Tez Veri Giriş Formunun (Bu forma ulaşabilmek için www.yok.gov.tr adresinden "Ulusal Tez Merkezi" başlığı altından (http://tez2.yok.gov.tr/) sisteme üye olmanız gerekmektedir),

 * İçeriğinde 3 Adet pdf formatında dosya olan bir adet CD’nin 
 Yüksek Lisans, Doktora tezleri için
Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri için
ReferansNo_tez.pdf
(İç kapaktan itibaren onay sayfası da
dahil olmak üzere ciltlenmiş tezin tamamı)
AdSoyad_proje.pdf
ReferansNo_ozet.pdf
AdSoyad_ozet.pdf
ReferansNo_ozet_eng.pdf
AdSoyad_ozet_eng.pdf
ReferansNo_ekler.pdf (varsa)
AdSoyad_ekler.pdf 
* Tez izin formu, (Tez İzin Formu Enstitümüz web sayfasında formlar bölümünden temin edilebilir).
* Tezin tamamının Üniversitemiz Kütüphanesinde yayınlanmasına izin veriliyor ise pdf formatında dosya olan CD’den 2 adet daha hazırlanmalıdır.
* Enstitümüz web sayfasında formlar bölümünden temin edilebilecek olan ilişik Kesme Formu. Bu form, öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulunca mezuniyet onayı yapıldıktan sonra düzenlenecektir. İlişik kesme formunun teslim edilmemesi durumunda öğrenciye onaylı tezleri verilmeyecek, diploma düzenlenmeyecektir.
 
 * Bilimsel Etik Bildirim Formunun(İlgili form Enstitümüz web sayfasında formlar bölümünden temin edilebilir)
Tez savunma sınavı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.
 *Üniversitemiz ana sayfasında bulunan OMU Mezunlar Koordinatörlüğü (mezun.omu.edu.tr) linkinden mezun bilgi sistemine mesleğiniz ile ilgili kariyer planlamasına faydalı olabileceğinden üye olmanız tavsiye edilmektedir.

Tezlerin Enstitü' ye teslimi sırasında teslim edilecek belgeler:
*Tez İzleme süreci Formu
*Tez Yayınlama İzin Formu
*Bilimsel Etik Bildirim Formu
*Tez Veri Giriş Formu
*2 Adet CD( Yukarıdaki talimatlara göre hazırlanmış)
*Mezuniyet Formu
*İlişik Kesme Belgesi (Enstitü Yönetim Kurulunca mezuniyet onayı yapıldıktan sonra düzenlenecektir.)
*OMÜ Mezun Bilgi Sistemi Kayıt Formu

*Y.U Öğrenciler için Mezuniyet Bilgi Formu 


(Yabancı Uyruklu Öğrenci Mezuniyet Formu oluşturma ve indirme işlemlerinin anlatımı için tıklayınız.)