Kesin Kayıt İşlemi için gelmem gerekir mi?


Kesin Kayıt İşlemi için gelmem gerekir mi?
Tezli, Tezsiz ve Doktora programlarına kesin kayıt yaptıracak adayın kendisinin veya noter onaylı vekilinin istenilen belgelerle şahsen kayıt yaptırması gerekmektedir.
Uzaktan Eğitim Programı öğrencileri şahsen veya posta/e-posta yoluyla  kayıt yaptırabilirler.