Derslere devam zorunluluğu var mı? Dersler nerede veriliyor ?


Derslere devam zorunluluğu var mı? Dersler nerede veriliyor ?
Doktora, tezli ve II. öğretim tezsiz lisansüstü program derslerine  %80 devam zorunluluğu vardır. Dersler ilgili anabilim dallarında öğretim üyelerinin odalarında veya dersliklerde/seminer salonlarında verilmektedir. UZEM öğrencileri örgün ders görmeyip, elektronik ortamda derse katılmaktadırlar.