2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Geçici Liste


2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN BAŞVURAN ADAYLARA AİT GEÇİCİ LİSTE

 
               2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında ön kayıt başvurusunda bulunanlara ait geçici liste ektedir.
 
Adayların;
  1. ALES puanlarını, Lisans, Yüksek Lisans not ortalamalarını ve yabancı dil puanlarını asıl belgeleri ile tekrar kontrol ederek karşılaştırmaları,
  2. Transkript belgesinde genel not ortalaması sadece  4’lük sistemde olanların YÖK’ün 100’lük not dönüşüm tablosundan 100’lük not karşılıklarını tekrar kontrol etmeleri,
  3. Transkript belgesinde 4’lük ve 100’lük genel not ortalaması aynı anda bulunanların ise 100’lük not ortalamalarının başvuruda kullanıldığını (Örnek: GANO: 4’lük 2,36         100’lük 61.73 olarak gösterilmiş ise yüzlük not yazılmış olmalı),
  4. Yüksek Lisans / Doktora/ Alan  İçi / Alan Dışı seçeneğinin yeniden gözden geçirilerek Kontenjanlarımız tablosunun başvurulabilecek programlar bölümünde yer alan açıklamalara göre program/alan seçimi yapıldığını, 
kontrol etmeleri gerekmektedir.
 
Hatalı giriş yapılmış olması durumunda;
  1. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora için 25 Ağustos 2017 cuma saat 16.00’ ya kadar
şahsen yada düzeltme yapılacak bilgi ve belgelerin aday numaralarını belirterek elektronik ortamda  kesinkayit.fenbilens@omu.edu.tr  adresine göndermesi,

       b. Aynı enstitüde en fazla 2(iki), farklı enstitülerde ise  toplamda 3(üç) anabilim dalına başvuru yapılabileceğinden, bu sayıdan fazla başvuruda bulunan adayların kayıtlanmak istediği en fazla iki programa ilişkin dilekçelerini 25 Ağustos 2017 cuma saat 16.00’ ya kadar şahsen yada elektronik ortamda  kesinkayit.fenbilens@omu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

NOT: Başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Durumun kesin kayıt işlemleri sırasında tesbit edilmesi halinde adayın yerine yedek listeden aday kayıt yapmak üzere çağırılacaktır.
İtirazların incelendikten sonra düzeltilerek hazırlanmış liste ve sınav yer/saat bilgileri 25 Ağustos 2017 Cuma saat 17.00 itibari ile fenbilens.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.